fredag, mai 05, 2017

Tysk på 20 timer. For deg som vil (og må) stå i tyskfaget i videregående skole.

Tysk på 20 timer. For deg som vil (og må) stå i tyskfaget i videregående skole.

Aller først, dette er en bok som kommer ut nå i slutten av mai (eventuelt i begynnelsen av juni). Publiseringsdatoen avhenger av  trykkeriet og  prosess rundt korrektur.
Dette er ikke en bok for nybegynnere. Det er en bok for elever som har hatt tysk kanskje i 4 år ( i alle fall hvis de begynte med faget på ungdomsskolen), eller de har begynt med tysk i Vg1 og skjønner et stykke ut i Vg2 at de har kommet skikkelig  i bakleksa. Det kan også være at de faktisk har strøket, og må ta ny eksamen om høsten.
Det er med andre ord for elever som skjønner at de må gjøre en innsats for å få faget i havn, med en ståkarakter. Men de vet kanskje ikke helt hvordan de skal gripe dette an.  Det jeg har gjort, er å lage en eksamensrettet bok med 10 leksjoner der jeg går gjennom det nødvendigste av grammatikken (vi kommer ikke helt utenom den), og hvor jeg tar for meg det vi kan si er eksamensrettede temaer.
20 timer? Er det for å lure noen til å tro at det ikke krever tid eller anstrengelse for å lære det som kreves? Disse elevene har faktisk alt hatt mellom 140 timer (hvis de har hatt ett år med tysk) eller kanskje 300 tysktimer ++. De kan noe, men det meste  flyter, og de er grunnleggende usikre. De mangler dessuten et aktivt ordforråd som gjør det vanskelig å føre "spontane samtaler".  De mangler dessuten strategier for å lage "enkle setninger" som til en viss grad er grammatikalsk korrekte. Noen av elevene har utviklet et negativt forhold til faget (eventuelt også til læreren), og de  tror ikke det er mulig å "ta igjen" det tapte.
De elevene som derimot har positive opplevelser, som opplever mestring, som opplever at læreren ser dem og gir dem bekreftelse, vil for hver eneste tysktime dra i fra dem som har fått stempel som late, ikke-interesserte eller negative. Disse vil vil på sin side sjelden eller aldri gjøre noe hjemme med faget, de vil ikke ta med seg lærebøkene, men la dem ligge i bokskapet på skolen, de vil kopiere andres hjemmearbeid, de vil bruke Google translator i stedet for å forsøke å lage setninger selv. Og de vil selvsagt få negative bekreftelser kontinuerlig, og vi har en negativ læringsspiral som jobber jevnt og trutt mot elevene.
I tysk så må det jobbes. Det må pugges og øves, og man må som hovedregel være aktiv og oppmerksom i timene, og som hovedregel må man gjøre et minimum mellom timene. Hvis man ikke gjør det, så vil det aktive ordforrådet forbli minimalt, og det man presterer skriftlig, vil ofte være preget av en primitiv ordboktysk. Denne jevne  jobbingen er det ikke alltid kultur for, og resultatene blir ganske begredelige.  Men sånn er det, og vi har da gjerne i hver tyskgruppe noen elever som omtrent har gitt opp faget.

Jeg tror at alle  kan lære tysk, men til tross for bokas tittel, har ikke jeg noen magiske triks. Det må gjøres en innsats, men ved systematisk og konsentrert jobbing over noe tid, og ved at de kan bygge på de forkunnskapene de måtte ha, forsøker jeg å gi disse elevene en struktur, noen ressurser, noen øvelser og en retning som kan bidra til at de får en ståkarakter.  Det er som sagt ti leksjoner, og ideelt sett tenker jeg at de helst bør ta en leksjon i uka og dele den opp  slik at de jobber 20-25 minutter konsentrert 4-5 dager i uka. Det er et dårlig alternativ å ta alt i en eneste stor jafs.  Med tanke på ordforråd og grammatikk, har jeg laget en del nettforelesninger og quizleter", og jeg har også lagt ut eksamensoppgaver med kommentarer og dessuten noe om muntlig eksamen.

Boka er klar for bestilling, og koster 279. + porto når den bestilles rett fra forlaget.

Tittel: Tysk på 20 timer.
For deg som vil (og må) stå i tyskfaget i videregående skole.
Forfatter: Leif Harboe
Sporisand forlag (Bryne, 2017)
ISBN: 978-82-93474-05-0
Pris ved bestilling fra forlaget: 279.- (+ porto)
140 sider

-->
Utgivelsesdato: ultimo mai 2017

fredag, april 21, 2017

Førsteutkast av et egenvurderingsskjema. Jeg har et såkalt sluttspurtkurs for elever som ligger på nedre enden av karakterskalaen i norsk skriftlig.

Egenvurdering hovedmål(sidemål)

Lengde på stilen -
blir langsvarsoppgaven min for kort? Er det fordi jeg ikke klarer å finne på mer å skrive om?
Hva er min “vanlige lengde”? 1 s. - 1,5 s. (eller lenger?)

Struktur
Blir teksten min litt rotete? Begynner jeg med analysen i innledningen samtidig som jeg presenterer teksten? Hopper jeg frem og tilbake?
Har jeg en tydelig innledning, hoveddel og avslutning?
Har jeg mange korte avsnitt på bare 2-3 linjer?

Rettskriving
Er det skrivefeil som går igjen?
Orddelingsfeil, og/å-feil, enkel-dobbel konsonant, blanding av bokmål, nynorsk og dialekt. Stor og liten forbokstav?  Hva kan jeg (ikke)?

Har jeg installert Word? (ikke Open Office) - vet jeg hvordan jeg bruker stavekontrollen?

Sidemål (=nynorsk?)
Har jeg rimelig god kontroll over bøying av substantiv og verb? Har jeg oversikt over mine “vanlige feil”?  Vet jeg hvordan jeg bruker ordbok og stavekontroll?

Setningsbygning
Lærer/sensor ser på hvordan du lager setninger, og hvordan du setter sammen setningene til avsnitt. Får jeg av og til  beskjed om at jeg har ufullstendige setninger (“halve setninger”). Synes jeg det er vanskelig å vite hvor jeg skal sette punktum og når jeg skal begynne en ny setning? (Da bør jeg ikke lage for lange og avanserte setninger som går over flere linjer

Innhold
Forstår jeg (vanligvis) oppgaven? Forstår jeg tekstene som er knyttet til oppgaven? Bruker jeg god tid på å studere tekstene?
Har jeg gode maler/hjelpedokumenter?

Sjanger
Har jeg en klar forståelse av hvordan en artikkel (f. eks. en novelleanalyse eller en retorisk analyse) skal se ut?
Vet jeg forskjellen på kåseri og essay? (= kreativ tekst)

Hjelpemiddel
Har jeg oversikt over hjelpemidlene jeg har lov til å bruke? Vet jeg hvor du har lagret nyttige powerpointer og andre ressurser? Har jeg oversikt over læreboka og det som står av nyttige ting der?
Vet jeg hvor jeg kan finne nyttig stoff hvis f.eks. jeg skal skrive en dikttolking?

Tidsbruk!!!
Har jeg “dårlig tid”, er utålmodig og går før jeg må?

Disponering av tid
Har jeg god rutine for tidsbruk under heldagsprøve/eksamen?
Disponerer jeg oppgaven (gjerne med stikkord) før jeg begynner å skrive den ut i hele setninger? Planlegger jeg skrivedagen/eksamen slik at jeg er ferdig med det tyngste tankearbeidet før jeg er for trøtt?


fredag, februar 17, 2017

Videogjennomgang av novelleanalyse

Jeg har laget en videogjennomgang fordelt på to filer der jeg snakker og viser hvordan jeg skriver en litterær novelleanalyse. Jeg kunne sagt og skrevet mer, men vil tro at det er langt nok for å få fram poenget. Jeg viser også referanseverktøyet i Word som er ypperlig når man skal vise til tekster i den løpende teksten og så lage litteraturliste til slutt i teksten.

torsdag, desember 08, 2016

La Word gjøre jobben (eller litt av den!)


En flink kollega på jobben tipsa meg om at autokorrekturen i Word, faktisk kan hjelpe oss med tanke på de nynorskordene vi alltid eller ofte glemmer å skrive rett. Det irriterte meg litt at jeg ikke hadde kommet på det selv, men bedre seint enn aldri.
Viktig - først må du velge nynorsk som språk.Du må så velge autokorrektur, og da får du forhåpentligvis opp et vindu som ser omtrent slik ut.
Så skriver du inn de orda du gjerne skriver feil. Mange skriver "skrev" og ikke "skreiv" når de forsøker å skrive nynorsk

En annen gjenganger er "vært". På nynorsk skriver vi "vore"

 Husker du alltid at vi skriver "Noreg"?
Legg inn alt det du ser du ofte gjør feil på. Husk å legg til de nye rettingene


Dette vil ikke hindre at du skriver feil, men du kan få vekk en del av "gjengangerne". Jobb systematisk  med de skriftlige tilbakemeldingene du får.
(Takk til Anstein!)
MEN, som dere ser av kommentaren til Arne Reidar Hæåk. Word ser ut til å blande autokorrektur på bokmål og nynorsk. Skriver du på bokmål, må du skru av autokorrekturen.  Der hvor det står fortløpende endringer, tar du vekk avkryssinga.
Finner jeg ut av noe enda smartere - så skal jeg oppdatere innlegget.

onsdag, oktober 26, 2016

Hvordan presentere (bedre)?

Til nå i skoleåret har jeg hatt relativ god tid, har kun hatt en påbyggsklasse i norsk og voksenopplæring en kveld i uka. Det har vært flott! Nå kan vel det endre seg fra og med november hvis jeg da går inn og tar norsk for en kollega som skal ha permisjon.  Ambisjonen har vært å lage en nettvideo i uka, og det har jeg gjort og vel så det. Den siste lagde jeg i Microsoft Mix. Jeg hadde en gjennomgang med elevene mine i går, brukte så presentasjonen som utgangspunkt for videoen som nå ligger på Vimeo.
Jeg viser til en vurderingsmatrise. Den ligger her.


Presentasjoner med bruk av presentasjonsverktøy from Leif Harboe on Vimeo.

fredag, oktober 21, 2016

Bruk av Markin og Screencast-o-matic i forbindelse med veiledning av minoritetsspråklige

Her er et praktisk eksempel på hvordan jeg har rettet ved hjelp av Markin og deretter for å hjelpe studentene mine til å se hvordan de skal bruke tilbakemeldingen de får, laget en liten instruksjonsvideo. Det tok ca 10 minutter.
 De får jo en webside som "kommentarfil", og det er ikke alle som skjønner all informasjonen som tilsynelatende ligger skjult i tilbakemeldingsfilen. Når jeg lager korte videoer som ikke trenger redigering, tyr jeg stadig oftere til Screencast-o-matic. Det eneste jeg bruker, er pauseknappen.
Jeg har en del minoritetsspråklige elever, og har da laget et eget"knappesett" i Markin tilpasset disse. Det vil si, jeg har begynt å lage det, men vil sikkert lage flere kommentarknapper framover.
Forklaring av markin for minoritetsspråklige from Leif Harboe on Vimeo.

fredag, august 19, 2016

Blogg i norskfaget

Dette skoleåret skal jeg ha påbygg med hele 10 timer. Det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg også til å bruke fagblogging som verktøy. Jeg har oppdatert en tekst jeg har skrevet tidligere om hva jeg er på jakt etter når elevene skal i gang med fagbloggingen.

Litt om fagbloggen, informasjon oppdatert 19. august 2016.


Du lærer ved å skrive. Bloggoppgavene har som fremste formål å skape tankeprosesser ved at du får bearbeidet stoffet.
Bloggen åpner også for at dere kan samarbeide og hjelpe hverandre. Oppgavene kan utvikles og forbedres ved hjelp av innspill fra andre.
Vi bruker verktøyet du finner på www.blogger.com
Åpen eller lukket blogg?
Du skal ikke bruke etternavn på deg selv på bloggen. Du skal skjule informasjon om deg selv. Du skal ikke ha bilder av deg selv eller andre som gjør at personene kan gjenkjennes.
Du kan ha en åpen blogg, eller du kan ha en blogg der du bestemmer hvem som skal ha tilgang. For at vi skal få til en gruppeprosess skal du gi tilgang til lærer (brukernavn: lektorharboe@gmail.com og til tre andre andre). Mange vil la bloggen være helt åpen. Det er fint med tanke på at andre kan ha glede å lese det du har skrevet
Bloggoppgavene trekkes inn ved fastsetting av standpunktkarakteren i hovedmål og sidemål. Det er mulig at de vil erstatte én hovedmålsstil.

Hva ser jeg etter?
 • Korrekt språk (bokmål/nynorsk) (les korrektur, få hjelp hvis du vet du skriver mye feil, skriv gjerne teksten i en tekstbehandler med stavekontroll før du kopierer teksten inn i bloggfeltet).
 • At dere bruker lenker i tekstene som både viser hvilke kilder dere har brukt, og som er nyttige for leseren hvis han/hun vil lese mer
 • At dere oppgir kilder dere har brukt.
 • Jeg ser også på hvilke kilder som er brukt. De viser din kompetanse og nysgjerrighet når det gjelder å finne nyttig stoff som kan kaste lys over de spørsmålene som skal besvares og belyses. De som aldri bruker kilder, er gjerne litt late?
 • At dere bruker bilder/illustrasjoner/videoer - men at dere gjør det på en korrekt måte. Du må bruke bilder du har tillatelse til å bruke, dere må også oppgi i teksten hvem som har tatt bilde, og hvor du har hentet det fra. Se video om billedbruk.
 • Illustrasjoner? Husk - bloggen er en sammensatt tekst som gir mulighet for bruk av lyd, bilde og video sammen med teksten. Vær kreativ!
 • At dere bruker bilder/illustrasjoner på en bevisst måte som gir en merverdi til teksten.
 • At dere har gjennomtenkt innhold som gir et god og rimelig fyldig svar på oppgavene dere får (men det skal ikke være lange avhandlinger).
 • At det er din tekst, og ikke avskrift av andre elever (plagiering)
 • At bloggen er jevnlig oppdatert (ikke skippertak som at en legger inn alle tekstene i juleferien eller i mai). Som hovedregel er fristen for et blogginnlegg uka etter at bloggoppgaven er gitt, men det er lov å oppdatere og forbedre et innlegg også etter denne fristen.
 • At bloggen er fullstendig, altså  at alle oppgaver er lagt ut innen fristene.
 • Bloggen skal følge retningslinjene som er gitt øverst i denne teksten (med tanke på bruk av navn, personlige blder osv.)